Testování

Společnost Frentech Aerospace s.r.o. je vybavena některými technologiemi a přístroji pro provádění testů. Pro aktivity ve vesmírném průmyslu společnost nabízí provádění následujících testů:

 • Termální cyklické testy s řízenou vlhkostí prostředí v rozsahu teplot +200°C/ -180°C (vnitřní rozměry komory: 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm). Umístěno v čistém prostoru ISO7.
 • Termální cyklické testy prováděné ve vakuu +150°C / -170°C (vnitřní rozměry komory: D570 mm; délka 750 mm). Možnost provádění Bake out včetně zařízení TQCM. Umístěno v čistém prostoru ISO7.
 • Termální cyklické testy prováděné ve vakuu +150°C / -180°C (vnitřní rozměry komory: D1600 mm; délka 2200 mm). Možnost provádění Bake out včetně zařízení TQCM. Umístěno v čistém prostoru ISO8.
 • Provádění šok testů v tekutém dusíku
 • Měření kontaminace partikulární čistoty v podmínkách ISO5 (Pamas SBSS WG particle counting system for liquids)
 • Měření molekulární čistoty v podmínkách ISO5 (Bruker tensor ii ftir spectrometer)
 • Provádění geometrických a rozměrových testů
 • Testy vakuové těsnosti
 • Provádění specifických testů požadovaných pro konkrétní mechanismy. Za tímto účelem jsou vyráběny speciální testovací zařízení
 • Kontrola a nastavení momentových klíčů
 • Testy vodivosti

Jako subdodávky jsou zajišťovány další testy (vibrační testy, radiační testy a jiné)