Testování

Společnost Frentech Aerospace s.r.o. je vybavena některými technologiemi a přístroji pro provádění testů. Pro aktivity ve vesmírném průmyslu společnost nabízí provádění následujících testů:

  • Termální cyklické testy s řízenou vlhkostí prostředí v rozsahu teplot +200°C/ -180°C
  • Termální cyklické testy prováděné ve vakuu +150°C / -170°C
  • Provádění šok testů v tekutém dusíku
  • Měření kontaminace partikulární čistoty v podmínkách ISO5 (Pamas SBSS WG particle counting system for liquids)
  • Měření molekulární čistoty v podmínkách ISO5 (Bruker tensor ii ftir spectrometer)
  • Provádění geometrických a rozměrových testů
  • Testy vakuové těsnosti
  • Provádění specifických testů požadovaných pro konkrétní mechanismy. Za tímto účelem jsou vyráběny speciální testovací zařízení
  • Kontrola a nastavení momentových klíčů
  • Testy vodivosti

Jako subdodávky jsou zajišťovány další testy (vibrační testy, radiační testy a jiné)