Vesmírný průmysl

Frentech Aerospace s.r.o. se od roku 2010 zaměřuje na rozvoj svých aktivit ve vesmírném průmyslu. Společnost masivně investovala do technologií, které jsou pro aktivity ve vesmírných technologií nezbytné, jako například Clean room ISO7 a ISO5, termální testování a termální testování ve vakuu, měření kontaminace partikulární a molekulární a další. Na základě požadavků projektů jsou prováděny další testy a to jak přímo v prostorách Frentech Aerospace s.r.o. tak i ve spolupráci s odbornými firmami (například vibrační testy, radiační testy a další).

Frentech Aerospace se zaměřuje zejména na dodávky Space mechanismů, kde zajištuje nejen výrobu dílů, montáž, testy a výrobu pomocných zařízení (MGSE) pro montáž a testy, ale i design a termální design včetně simulací. Aktivity v oblasti designu zajišťuje Frentech Aerospace s.r.o. ve spolupráci s firmou s dlouholetými zkušenostmi L.K. Engineering, s.r.o. V oblasti integrace elektroniky spolupracuje Frentech Aerospace se společností BD SENSORS s.r.o. Výhodou této spolupráce je to, že je možné společně nabídnout komplexní vesmírné subsystémy. Další výhodou je, že jsou všechny společnosti lokalizovány v Brně nebo blízkém okolí (Česká republika). Frentech Aerospace využívá i spolupráce s akademickou sférou, technickými univerzitami a Akademií věd České republiky.

V rámci spolupráce na vesmírných projektech je společnost Frentech Aerospace s.r.o. zapojena do široké mezinárodní spolupráce v rámci EU ale i USA a do projektů ESA a ESO. Jedná se nejen o programy ESA, ale i o komerční vesmírné projekty.

Jako jedna z mála evropských společností je společnost Frentech Aerospace kvalifikována pro výrobu dílů z titanu, používaných v kryostatech, včetně procesu leštění, chemického niklování a PVD zlacení zlatem o čistotě 99,99%.

Společnost Frentech Aerospace s.r.o. pracovala anebo pracuje na projektech, které jsou jako příklad uvedeny níže:

 

HEPA filtr EXOMARS 2016

Project ESA – spolupráce s ARESCOSMO (I).

Byly dodány HEPA filtry, které byly jako letové modely použity pro misi na Mars (EXOMARS 2016). Frentech Aerospace s.r.o. se podílela výrobou, montáží a testy.

 

CRYOSTAT STRUCTURE

Subsystém pro satelity MTG (Meteosat Third Generation).  


IRIDIUM NEXT

Komerční projekt (USA) – spolupráce s Thales Alenia Space France. V rámci tohoto projektu Frentech Aerospace zajišťuje výrobu a testy 500 ks mechanismů pro rozvíjení solárních panelů pro 81 ks satelitů.

 

Výroba a testování Deployment mechanismu pro satelitní solární generátory

 

Mirror Assembly

Project ALMA (ESO). Pro tento projekt dodala Frentech Aerospace s.r.o. sestavy pozlacených zrcadel. Frentech Aerospace s.r.o. se podílela výrobou a montáží.

 

J-Boom

Projekt JUICE (ESA). Tento projekt je realizován v rámci výzvy pro český průmysl

Na projektu spolupracují čtyři  české firmy (Frentech Aerospace s.r.o., L.K. Engineering, s.r.o., 5M s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. ). Je použita unikátní technologie pro rozvinutí dvou-segmentového nosiče přístrojů. Jedná se o velmi komplexní projekt, který je řešen včetně designu, simulací výroby, montáže a testů. Frentech Aerospace s.r.o. se na projektu podílí výrobou a úlohou Prime contractora. Bude dodán Demonstrační a Kvalifikační model.

 

CANISTER a LRM mechanismus EXOMARS 2020

Projekt ESA – spolupráce s Thales Alenia Space France.

V rámci tohoto projektu budou dodány letové modely. Frentech Aerospace s.r.o. se na tomto projektu podílí výrobou a testy.

 

Design a výroba testovacího modulu pro budoucí misi k měsíci Marsu Phobos