Název projektu: Rozšíření výzkumně vývojového centra ve společnosti Frentech Aerospace s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027027
Program: OP PIK Potenciál – Výzva VIII
Náplň: Předmětem projektu je výstavba nových prostor a pořízení technologií za účelem rozšíření stávajícího výzkumně vývojového oddělení, které ve společnosti dlouhou dobu funguje. Díky realizaci tohoto projektu bude společnost Frentech Aerospace s.r.o. schopna pořídit technologie, které jí umožní disponovat vývojovými, testovacími, analytickými přístroji a technologickým zařízením pro čisté prostory pro zkoumání vlastností vyvíjených produktů pro kosmický průmysl.
Termín realizace: 09/2021 – 06/2023

Soupis pořízeného majetku:

  • Sub-mikronový obráběcí CNC stroj typu HEMBRUG MIKROTURN 100
  • Technologie čistých prostor ISO8 včetně instalace
  • Termální vakuová komora ANGELANTONI

Na těchto zařízeních lze poskytnout tyto služby jiným subjektům.

  • Čisté prostory (Clean room) ISO8 je možné využívat i externími zákazníky pro čisté montáže a testování
  • Sub-mikronový obráběcí CNC stroj typu HEMBRUG MIKROTURN 100 je možné využívat pro externí zakázky v oblasti požadavků a extrémně přesnou výrobu (vesmírné technologie, optika a další)
    Termální vakuová komora ANGELANTONI může být využívána pro externí zákazníky. Je možno provádět termo-vakuové testy a proces „Bake out“
  • Pro bližší informace o podmínkách služeb, zejména cenových a kapacitních, prosíme kontaktujte pana Martina Závodníka (martin.zavodnik@nullfrentech.eu).

Služby budou poskytnuty za tržních podmínek.