Kontrola a měření

Kontrola a měření parametrů dílů a modulů se provádí ve společnosti Frentech Aerospace s.r.o. na klimatizovaném pracovišti vybaveném 3D měřícími stroji MITUTOYO, které stejně jako ostatní měřidla, podléhají pravidelné kalibraci. Kontrola je dále vybavena přístroji pro měření kruhovitosti, měření drsnosti povrchu, projektorem a digitálními výškoměry. Pro kontrolu hlubokých otvorů je pracoviště kontroly vybaveno endoskopem s CCD kamerou.

Kontrolní měření se dále provádějí na 3D měřícím stroji umístěném v čistém prostoru ISO7. 

Na přání zákazníků je možné vypracovat protokoly FAI.