Ochrana oznamovatelů

Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., § 2 a 3, lze podat:

  • písemně na adresu Frentech Aerospace s.r.o. k rukám příslušné osoby paní Miloslavy Krátké,
  • telefonicky na číslo příslušné osoby +420 545 425 713,
  • cestou e-mailové korespondence na adresu miloslava.kratka@nullfrentech.eu,
  • na žádost oznamovatele osobně příslušné osobě.

Z oznámení ve smyslu výše uvedeného zákona se vylučuje takové, které obsahově nesplňuje požadavky zákona a/nebo pochází od osoby, která pro Frentech Aerospace s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.