Název projektu: Rozšíření VaV centra pro kosmický průmysl
Registrační číslo: CZ.01.01.01/03/23_024/0002606
Program: OP TAK – Potenciál – výzva I

Předmětem předkládaného projektu společnosti Frentech Aerospace je rozšíření VaV centra pro kosmický průmysl. Toto rozšíření spočívá v pořízení technologií nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit. Díky tomu dojde k modernizaci centra, zvýšení jeho potenciálu a tím konkurenceschopnosti žadatele. Veškeré pořizované položky budou sloužit výhradně pro účely VaV centra Frentech Aerospace.

Cíle projektu:

Hlavním cílem předloženého projektu je rozšíření VaV centra pro kosmický průmysl, které společnosti Frentech Aerospace umožní rozšířit VaV možnosti v oblasti kosmického průmyslu, což povede ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele. V rámci předkládaného projektu žadatel plánuje pořízení technologií, které budou sloužit k VaV aktivitám v souvislosti se zpracováním speciálních materiálů (např. titan a speciální pevné oceli), které jsou následně využity v komponentech pro vesmírné subsystémy.

Termín realizace:

Předložený projekt je rozplánován do 2 etap, které proběhnou v horizontu 35 měsíců s předpokládaným zahájením od 1. 10. 2023 a ukončením ke 31. 8. 2026.

Soupis pořízeného majetku:

  • Více profesní obráběcí centrum (dvou-vřetenový CNC stroj)
  • Více profesní obráběcí centrum (jedno-vřetenový CNC stroj)
  • Pěti-osé obráběcí centrum
  • Optický měřící a kontrolní přístroj

CNC obráběcí stroje a i Optický měřící přístroj je možné využívat i pro externí zakázky v oblasti požadavků na komplexní přesnou výrob dílů z materiálů používaných ve vesmírném průmyslu.