Montáž

Společnost Frentech Aerospace má k dispozici montážní prostory, kde pracují zkušení pracovníci v oboru mechatroniky, kteří jsou proškoleni pro výkon montážních prací. Společnost má zkušenosti jednak s prováděním standardních montážních prací různých subsystémů a modulů speciálních strojů a zařízení, tak i modulů vyžadujících při montáži zvýšenou čistotu, jako jsou moduly přístrojové techniky, výroby sensorů a jednodušších elektromontážních prací včetně pracoviště pro montáž závitových vložek Heli-Coil, aplikaci lepidel a provádění specifických postupů.