Název projektu: Rozšíření výzkumně vývojového centra ve společnosti Frentech Aerospace s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027027
Program: OP PIK Potenciál – Výzva VIII
Náplň: Předmětem projektu je výstavba nových prostor a pořízení technologií za účelem rozšíření stávajícího výzkumně vývojového oddělení, které ve společnosti dlouhou dobu funguje. Díky realizaci tohoto projektu bude společnost Frentech Aerospace s.r.o. schopna pořídit technologie, které jí umožní disponovat vývojovými, testovacími, analytickými přístroji a technologickým zařízením pro čisté prostory pro zkoumání vlastností vyvíjených produktů pro kosmický průmysl.
Termín realizace: 09/2021 – 06/2023